Аюулгүйн зөвлөмж

Аюулгүйн зөвлөмж

1.      Жолооны ард гар утас ашиглахгүй 2.      Суудлын бүсээ зүүх 3.      Замын хөдөлгөөний дүрмээ баримтлах 4.      Зогсоолын тоормос ашиглах 5.      Тээврийн хэрэгсэлийн бүрэн бүтэн байдлыг...

Дүрэм журам

дуудлагын жолооч Дүрэм журам жолоочийн үүрэг 3.1. Механикжсан тээврийн хэрэгслийн жолооч дараахь бичиг баримттай байна: а/ тухайн ангиллын тээврийн хэрэгслийг жолоодох эрхийн хүчинтэй үнэмлэх буюу түр зөвшөөрөл (жолоодлогын дадлага хийж яваа суралцагчид хамаарахгүй);...

Pin It on Pinterest